Kolejne wzrosty ładowności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych.Mimo panującego obecnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego liczba statków bez przerwy się powiększa. Duże firmy transportowe zacięcie rywalizują o palmę pierwszeństwa, a w pierwszej kolejności się to objawia budową coraz to nowych jednostek. W ciągu obecnego roku zwodowane zostały kontenerowce mające całkowitą ładowność ponad półtora miliona TEU, co stanowi 11 procent więcej niż w roku poprzednim. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść blisko dziesięć procent, widać więc dynamika rozwoju utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie. Sytuacja taka ma znaczący wpływ na sytuację wśród armatorów, będąc jednym z głównych powodów sporych obniżek cen. Dla większości armatorów nie jest to dobra wiadomość, bo stawia pod znakiem zapytania rentowność większości tras. Kolejnym problemem jest konieczność postoju w portach coraz większej liczby jednostek w portach, gdyż po prostu nie znajduje się dla nich wystarczającej ilości nowych zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano kilka lat wcześniej, i obecnie nastąpiło spiętrzenie nowych statków.

Znamienne jest to, że mimo wzrostu ogólnej ładowności jednostek zmniejszeniu uległa ich ilość. Bierze się to z faktu, że co roku rosną możliwości przewozowe, a tym samym zwiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu średnia wielkość statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to w roku bieżącym było to już więcej niż osiem. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy jest duże ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, których liczba stała się najmniejsza od blisko dwudziestu lat. Na dużo niższym poziomie są także rozbiórki jednostek, także tutaj ich wielkość jest stosunkowo mała jeśli się to porówna z ubiegłym okresem. W szczególności niski poziom złomowania występuje w klasie panamaxów, to znaczy jednostek mających ładowność 3 tysięcy kontenerów, szacowane jest, że całkowita ich pojemność będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań całkowita flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, analogicznie jest z pozostałymi klasami. Na dzień dzisiejszy w stoczniach się znajduje następna grupa kontenerowców, tak więc w roku 2016 również trzeba się spodziewać kolejnych wzrostów.