Terminale kontenerowe rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Porty rozpoczęły ważenie kontenerów morskich

Przewozowa branża od dawna miała problem nieprawidłowo podawanej wagi przyjmowanych kontenerów. Niestety spora część spedytorów nie specjalnie się tym nie przejmowała, a będzie to miało bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa rejsów. Niewielkie nawet różnice w deklarowanej wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów wzmacniać, sprawiając bardzo poważne problemy z utrzymaniem stabilności, a niekiedy nawet utonięcia. Dlatego też od długiego czasu były prowadzone prace w celu uporządkowania tej kwestii, ale ze względu na koszty nie dawało się ich z sukcesem zakończyć. Dopiero całkiem niedawno wypracowano porozumienie, w oparciu o które wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą być dokładnie zważone. Przepisy te zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 roku, a nierespektowanie ich będzie się wiązać z odpowiednimi konsekwencjami. Przymus sprawdzenia dokładnej wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami. Równocześnie terminale oraz przewoźnicy mają prawo odmówić przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Bieżące przepisy pozwalają na dzień dzisiejszy na ważenie kontenerów przy pomocy dwóch technik. Pierwszą z nich jest to zważenie całego spakowanego i zamkniętego kontenera, zaś druga to ważenie poszczególnych ładunków wraz z opakowaniami i zsumowanie na koniec wszystkiego. Pierwsza technika będzie znacznie wygodniejsza i szybsza do użycia, jednak będzie wymagać kupna odpowiednich, certyfikowanych wag. W chwili aktualnej raptem część portów w Polsce posiada tego typu możliwości, lecz w dalszym ciągu nie będzie w nich szans na obsługę wszystkich jednostek. Dlatego też cały czas duża część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w siedzibach firm zajmujących się załadunkiem. W nadchodzącym czasie są rzecz jasna w planach inwestycje w tym kierunku, ale sprawa nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia jeszcze jednej wagi, ale także zmiany organizacji pracy na terenie portu. Dla przykładu port w Szczecinie ma już przygotowane odpowiednie procedury związane z obsługiwaniem kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość ważenia ich przed załadowaniem.