Ruszają konkursy na dotacje w zakresie badań i rozwoju na Pomorzu

Ruszają konkursy na dofinansowania w zakresie badań i rozwoju na Pomorzu

Zaczynają się konkursy na dofinansowania w zakresie badań i rozwoju na PomorzuBadania oraz inwestycje od kilku lat finansowane być mogą z różnych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądać jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. Na parę najbliższych lat zostało bowiem przewidzianych blisko 80 milionów euro przeróżnych dofinansowań i dotacji dla różnych instytucji i firm, a to wszystko między innymi w zakresie programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W pierwszej transzy do dyspozycji jest około stu milionów złotych, a nabór wniosków się zacznie już na początku maja. Zależnie od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru starającego się podmiotu o dotację zakres całkowitego finansowania projektu może nawet wynosić w przedziale od 15 do 80 procent. W a aktualnych konkursowych założeniach przyjęto, że udział w nich mogą brać nie tylko średnie i małe firmy, lecz również znacznie większe podmioty. Jeszcze do niedawna miały one niewielką możliwość starania się o wsparcie finansowe, w chwili obecnej zdecydowano że zostaną dopuszczone, ale z limitem całkowitej kwoty. W dniu 4 maja startuje pierwszy nabór wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach mają być rozpisywane kolejne konkursy.

Środki objęte dotacjami będą mogły być tylko przeznaczone na rozwój oraz badania technologii. Nie można więc będzie za nie postawić nowej fabryki czy wyposażyć linię produkcyjną, ale już nabyć sprzęt badawczy czy też urządzenia do laboratorium już oczywiście tak. Nie ma też żadnych ograniczeń co do wielkości samego projektu, więc starać się można zarówno o niewielkie jak też całkiem pokaźne sumy. Ważną rzeczą przy tym konkursie będzie to, że mogą w nim brać udział także instytucje badawczo-naukowe, a nie sami przedstawiciele biznesu. Ale został wprowadzony ważny warunek, że odpowiedni wkład własny musi zostać zapewniony przez jakąś firmę, co w założeniu ma ukierunkować badania na ich zastosowanie w praktyce. Nie będzie przy tym konieczności zawierania jakiś specjalnych partnerstw z badawczymi instytutami, przy aplikowaniu nie będzie to konieczne. Końcowa ocena złożonych wniosków wykonana zostanie przez zespół dobrych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszelkie umowy zostaną podpisane w jesieni.